Вірусні гепатити

Протидія захворюванню на вірусні гепатити

Вірусні гепатити є надзвичайно важливою світовою проблемою охорони здоров’я, в тому числі для Київщини.
Вірусні гепатити поширені як серед чоловіків, так і серед жінок.
Рівень захворюваності чоловіків на вірусні гепатити значно вищий. Це пов’язано із способом життя чоловіків – паління, зловживання алкоголем, ризикована поведінка, вживання наркотиків тощо.
Кількість населення, яке має вірусний гепатит С значно перевищує,  хворих на вірусний гепатит В. Це пояснюється тим: що гострий гепатит В не переходить в хронічний у дорослого населення, вартість його лікування доступна, серед хронічного гепатиту переважає інтегративна форма(«безсимтомне носійство»).
Кількість хворих, які проживають в сільській місцевості, на вірусні гепатити нижча в порівнянні із проживаючими в місті на 285 осіб. Разом з тим, зважаючи на майже вдвічі меншу чисельність населення, яке проживає в селах області, поширеність захворюваність на 100 тисяч відповідного населення значно вища у сільській місцевості і становить 336,9 осіб  проти 231,4 осіб, які проживають  в містах. Це пов’язано з кращою організацією диспансерного нагляду в сільській місцевості та відсутності злагодженості в роботі ПМСД з вторинним рівнем медичної допомоги.
Захворювання набуває значного поширення серед представників  обох статей  у віці 25-44 роки. У віці 35-44 роки захворюваність досягає піку 1604 особи, при чому  хворих  чоловіків 1141 особа (71,1%),  жінок – 463особи (28,9%).  У цьому віці люди більше починають піклуватись про своє здоров’я і мають фінансову змогу на проведення обстеження, на яке бюджетні кошти не виділяються.  Починаючи із 45 років кількість хворих  зменшується і в віці 55років і старше відсоток хворих жінок незначно перевищує цей показник у чоловіків.
Виражений фіброз печінки переважає у чоловіків, що пов’язано із запізнілою діагностикою та дороговартісним лікуванням, а також із переважанням шкідливих звичок у чоловіків.
Особлива увага повинна приділятись вакцинації новонароджених оскільки гострий гепатит В в дитячому віці має надзвичайно великий відсоток хронізації(> 80%). Серед дорослого населення в першу чергу  вакцинація проти гепатиту В необхідна медичним працівникам які мають безпосередній контакт з кров’ю, що є основним шляхом зараження вірусним гепатитом В.
Незадовільна ситуація з вакцинацією новонароджених проти вірусного гепатиту B становить лише 41,1%. Це викликано відмовою батьків, некомпетентністю медпрацівників, відсутністю вакцини, «допомогою» засобів масової інформації. Єдине що може покращити ситуацію, це інформованість населення області про необхідність вакцинації з урахуванням гендерної складової.
Залишається відкритим питання активної вакцинації в групах медичного та епідемічного ризику (8,5%): медичних працівників (першочергово працюючих з біологічними рідинами), студентів середніх і вищих медичних навчальних закладів, працівників служб спеціального призначення, хворих хронічного гемодіалізу, хворих з плановими ендоскопічними, хірургічними та еферентними втручаннями.
На відміну від гепатиту В вакцинопрофілактика при HCV – інфекції неможлива, і єдиний спосіб контролю епідемічної ситуації полягає в широкому виявленні та вчасному лікуванні хворих на хронічний гепатит С шляхом діагностики в першу чергу груп ризику, як чоловіків так і жінок.
Зростання захворюваності на хронічний вірусний гепатит С пов’язано з покращенням реєстрації в ЛПЗ і збільшенню прихильності хворих до обстеження та лікування, більшої доступності противірусної терапії в зв’язку з проведенням державної цільової соціальної програми.
Рівень захворюваності населення Київській області хронічним вірусним гепатитом С у 2015 р. склав 16,9  на 100 тисяч населення (у 2014 р. – 15,3).
В локальному реєстрі хворих на хронічні вірусні гепатити на 01.03 2016 року знаходиться 4691 хворих на на ХВГ:

  • хронічний гепатит B – 1262 хворих;
  • хронічний гепатит C – 3274 хворих
  • хронічний гепатит В+С – 155 хворих.

Кількість обстежених хворих з ХГС в 2015 році зросла до 41 % проти 15 % в 2014 році. Кількість обстежених з приводу ХГВ збільшилась в 2 рази.
На «Д» обліку обласного центру профілактики та боротьбі з ВІЛ/СНІДом перебуває 109 хворих з конфекцією ВГС/ВІЛ.
За кошти державного бюджету, противірусну терапію(ПВТ) отримали 176 хворих на вірусні гепатити, у тому числі з:

  •  ВГС- інфекція – 92 хворих
  •  ВГВ- інфекція – 49 хворих
  • ВГС/ВГВ- інфекція – 1 хворий
  •  ВГВ/ВГС- інфекція – 1 хворий
  •  ВГС/ВІЛ- інфекція – 33 хворих.

Безпосередня вірусологічна відповідь отримана в 43 хворих.
Стійка вірусологічна відповідь отримана в 20 хворих.
Рецидив – 11 хворих.
Відсутність вірусологічної відповіді – 10 хворих.
Відміна терапії внаслідок непереносимості та декомпенсації – 3 хворих.
Продовжує терапію – 86 хворих.

Згідно наказу ДОЗ КОДА №39 від 01.07.2014 р. створена і працює Комісія з відбору хворих для лікування, до якої входять представники громадських організацій, в т.ч. Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та Всеукраїнської громадської організації  «Зупинимо гепатит», яка представляє інтереси пацієнтської спільноти хворих на вірусні гепатити. Відбір хворих проводиться за клінічними показаннями згідно локального та уніфікованих протоколів, клінічних настанов МОЗ України.
10347715_954763734534952_5856942500548599893_n10408629_954763794534946_8334578389064772301_n

Наказом ДОЗ КОДА від 11.04.2016 № 288 затверджений оновлений
ЛОКАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ ПО ПРОТИВІРУСНІЙ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТИТІВ С,В, D У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ